Dla kogo karta rowerowa ?

Kto może zdawać na kartę rowerową ?

Zanim wsiądziemy na rower i wyruszymy w trasę warto pamiętać o wyrobieniu sobie karty uprawniającej do jazdy po drogach. Od ilu lat jest karta rowerowa ? Mogą ją wyrobić wszystkie dzieci, które ukończyły 10 rok życia. W szkołach podstawowych, w ramach zajęć z edukacji komunikacyjnej prowadzone są szkolenia z przepisów ruchu, kończące się egzaminem praktycznym przeprowadzanym na specjalnym placu manewrowym. Egzamin ten polega m. in. na jeździe po łukach i w linii prostej, a także po ósemce.

 

Sprawdzana jest także umiejętność skrętu w lewo i prawo, właściwe włączanie się do ruchu i reakcja na znaki oraz sygnały drogowe.
Od ilu lat jest karta rowerowa? Zdobyć ją mogą wszyscy powyżej 10 roku życia, a nie mające jeszcze ukończonych 18 lat. Wyjątek od tej zasady stanowią osoby, które mając ukończone 16 lat, posiadają prawo jazdy kategorii A1 lub T. Karty rowerowej nie musi mieć także mimo ukończonych zaledwie 14 lat, posiadacz uprawnień do kierowania motorowerem. Dzieci młodsze niż 10-letnie mogą jeździć po drogach wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.