Ubezpieczenie samochodu po zakupie. Ubezpieczenie nowo zakupionego auta – OC po kupnie samochodu

Ubezpieczenie samochodu po zakupie

Zakup samochodu, zwłaszcza pierwszego, jest bardzo ważnym wydarzeniem dla każdego człowieka. Należy także podejść do niego z pełnym profesjonalizmem a cały proces przebiegać powinien zgodnie z prawem. Do wyboru są dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest zakup nowego modelu samochodu prosto z salonu. Oczywiście ma ono sporo plusów – nowy samochód jest w pełni sprawny technicznie a wszelkie usterki podlegają gwarancji. Niestety jest to też rozwiązanie bardzo kosztowne. Druga opcja to zakup samochodu używanego. Takie auto także może nam służyć przez długie lata, jednak trzeba zachować szczególną ostrożność podczas zakupu. Duże znaczenie ma także ubezpieczenie samochodu po zakupie.

OC po kupnie samochodu

Zakup OC po kupnie samochodu jest bardzo ważny. OC to inaczej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, rodzaj ubezpieczenia, które daje ochronę w sytuacji, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania czy umowy.